Användarvillkor

ABONNEMANGSVILLKOR FÖR EXPRESSENS MEDLEMSTJÄNSTER

Publicerade den 24 Mars 2013, Uppdaterat den 9 November 2017.

Dessa abonnemangsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan AB Kvällstidingen Expressen, org nr 556025-4525, (”Expressen”) och dig som abonnent av Expressens medlemstjänster.

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Villkoren gäller för din användning av Expressens medlemstjänster som vid var tid hålls tillgängliga via expressen.se eller annan digital plattform som Expressen tillhandahåller (”Medlemstjänsterna”). Din tillgång och användning av Medlemstjänsterna förutsätter att du godtar Villkoren. Bundenhet till Villkoren uppstår genom att du registrerar dig genom att skapa ett individuellt konto via expressen.se för tillgång till Medlemstjänsterna.

2. RÄTT ATT ANVÄNDA MEDLEMSTJÄNSTERNA

För att få registrera dig för användning av Medlemstjänsterna måste du vara över 15 år. Är du under 18 år krävs dessutom dina målsmäns godkännande för att du ska få registrera dig och använda Medlemstjänsterna. Genom att registrera dig och skapa ett konto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från dina målsmän. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

3. MEDLEMSTJÄNSTERNAS INNEHÅLL

Medlemstjänsterna ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll bestående av nyheter, nytta och förströelse. Expressen förnyar och förbättrar Medlemstjänsterna fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. Expressen reserverar sig för eventuella skrivfel på expressen.se eller annan mobil plattform där det lämnas uppgifter om Medlemstjänsterna.

4. PÅBÖRJAN OCH UPPSÄGNING AV MEDLEMSTJÄNSTERNA

Ditt medlemskap gäller tillsvidare från Expressens mottagande av registrering. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst. En uppsägning kan göras via e-post kundservice@expressen.se.

5. BEKRÄFTELSE

Efter att du registrerat dig så skickas en verifiering/bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto.

6. MEDLEMS-KONTOT

För att få tillgång till Medlemstjänsterna behöver du skapa ett individuellt konto enligt de anvisningar som lämnas på expressen.se. Du får använda ditt konto uteslutande för icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål får Expressen stänga av kontot med omedelbar verkan. Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Expressen om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom Medlemstjänsterna, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av Expressen eller dess licensgivare. Expressens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Medlemstjänsterna ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Medlemstjänsterna och ej heller att använda att Expressens varumärken och kännetecken.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M M

Expressen behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy.

Från och med 25 maj 2018 gäller Bonnier News förtydligade personuppgiftspolicy. Du hittar de tidigare villkoren om personuppgiftsbehandling här.

9. OM COOKIES

Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.

10. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till Medlemstjänsterna är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. Expressen åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom Internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av Medlemstjänsterna. Medlemstjänsterna stödjs av de senaste operativsystemen.

11. FRISKRIVNINGAR

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar avseende Expressens ansvar. Expressen friskriver sig från ansvar hänförligt till Medlemstjänsterna, inräknat expressen.se:s, funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet av dessa. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Medlemstjänsterna, inräknat material eller information hänförligt till Medlemstjänsterna. Vidare friskriver sig Expressen från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden m m från tredje parter oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till Medlemstjänsterna. Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle anses ogiltig enligt lag påverkar inte giltigheten av övriga friskrivningar.

12. VILLKORSÄNDRING

Expressen har rätt att ensidigt ändra Villkoren. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett och hållits tillgängliga på expressen.se. Om du inte godtar villkorsändringen ska du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp ditt medlemskap av Medlemstjänsterna. En uppsägning kan göras via e-post kundservice@expressen.se.

13. TVISTLÖSNING

Villkoren och ditt användande av Medlemstjänsterna lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

14. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta Expressen via e-post, kundservice@expressen.se eller per brev till AB Kvällstidningen Expressen, 105 16 Stockholm.

Tillbaka